Het Limburgs ICT Evenement: “Het Leven op de Cloud”

[Sorry, this is an all Dutch post for an upcoming event]

Hét Limburgs ICT-event dat dit jaar in het teken staat van Het leven op de Cloud. Er is veel te doen rondom de cloud. Wat is het nu precies? Wat kan het ons bieden? Wat zijn de nadelen? Zijn wij al toe aan de cloud? Veel vragen over iets wat eigenlijk al onlosmakelijk deel uitmaakt van ons IT-landschap.

Het event zal worden geopend door Aloys Kregting (CIO & EVP ICT van DSM) die als key note spreker zijn visie op de cloud met ons zal delen. De afsluiting wordt verzorgd door Jos Hessels (Gedeputeerde Provincie Limburg) die zal stilstaan bij de rol van ICT in de totstandkoming van de kenniseconomie conform de Versnellingsagenda voor Limburg. Deze sprekers, de overige sprekers en gespreksthema’s vindt u onderstaand.

Ngi Limburg heeft de handen ineen geslagen met onder andere Open Line, Valid, Kreuze Telecom, DSM, Appsense, Limburg Professionals, Open Universiteit, Getronics, EMC en RSM Wehrens, Mennen & de Vries en APG om hét eerste Limburgse ICT-event vorm te geven. Genoemde partijen willen, naast de inhoudelijke component, met dit event een platform bieden waar ICT’ers elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten over het huidige én toekomstige IT-landschap.

Voor al uw vragen omtrent het programma: programma@levenopdecloud.nl of kijk op de website: www.levenopdecloud.nl.

Het VOORLOPIGE programma (klik om te vergroten):